หลักสูตรของ BABY POOL เน้นการเรียนรู้แบบ Child Centered Approach โดยเสริมสร้างทักษะการว่ายน้ำให้เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของเด็กแต่ละคน ผ่านกิจกรรมสนุกสนาน กับกลุ่มเพื่อนในวัยเรียนรู้เดียวกัน สอนโดยทีมครูประสบการณ์ระดับโลก ที่ได้รับใบประกาศนียบัตรด้านการสอนว่ายน้ำทารกและเด็กเล็กทุกคน รวมถึงประกาศนียบัตรและประสบการณ์ในการสอนว่ายน้ำขั้นสูง จากสถาบันระดับโลกทั้งในประเทศออสเตรเลียและยุโรป

BABY POOL courses focus on Child Centered Approach, developing swimming skills as per individual child pace, through fun activities among same age group of children.  Our world class experienced teachers are all certified in Swim Teaching for Babies and Toddlers, including for competitive swimming, from famous Swimming Association in Australia and Europe. 

สาระน่ารู้ BABY POOL Content

4 Strokes เรียนนานแค่ไหนเด็กจึงจะว่ายได้?

เป็นคำถามที่ซับซ้อนที่โรงเรียนสอนว่ายน้ำและครูผู้สอนมักถูกถามจากพ่อแม่เสมอ คำตอบนั้นตรงไปตรงมามาก คือ ?ไม่มีกำหนดเวลาที...

Read More

เรียน 1 เทอม ทารกจะว่ายเป็นหรือไม่?

เด็กๆแค่นี้จะหัดว่ายน้ำได้อย่างไร? เค้าว่ายได้จริงหรือ? ทักษะว่ายน้ำของทารกและเด็กเล็กนั้นขึ้นอยู่กับอายุและความสามารถ...

Read More

สระว่ายน้ำที่มีการใช้คลอรีนในการบำบัด สามารถป้องกัน COVID 19 ได้หรือไม่?

บทความจาก Health Protection Suveillance Center, Ireland เรื่อง คำแนะนำด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (EHS) เก...

Read More

VDO Library