หลักสูตรของ BABY POOL เน้นการเรียนรู้แบบ Child Centered Approach โดยเสริมสร้างทักษะการว่ายน้ำให้เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของเด็กแต่ละคน ผ่านกิจกรรมสนุกสนาน กับกลุ่มเพื่อนในวัยเรียนรู้เดียวกัน สอนโดยทีมครูประสบการณ์ระดับโลก ที่ได้รับใบประกาศนียบัตรด้านการสอนว่ายน้ำทารกและเด็กเล็กทุกคน รวมถึงประกาศนียบัตรและประสบการณ์ในการสอนว่ายน้ำขั้นสูง จากสถาบันระดับโลกทั้งในประเทศออสเตรเลียและยุโรป

BABY POOL courses focus on Child Centered Approach, developing swimming skills as per individual child pace, through fun activities among same age group of children.  Our world class experienced teachers are all certified in Swim Teaching for Babies and Toddlers, including for competitive swimming, from famous Swimming Association in Australia and Europe. 

สาระน่ารู้ BABY POOL Content

สระว่ายน้ำที่มีการใช้คลอรีนในการบำบัด สามารถป้องกัน COVID 19 ได้หรือไม่?

บทความจาก Health Protection Suveillance Center, Ireland เรื่อง คำแนะนำด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (EHS) เก...

Read More

สระเกลือสามารถฆ่าเชื้อไวรัส COVID 19 ได้อย่างไร?

ในช่วงเวลาแห่งการเกิดสถานการณ์ติดเชื้อ COVID19 การใช้สระว่ายน้ำอันตรายหรือไม่? ผู้เขียน: ดร. จีมา ศรลัมพ์ วิศวกรสิ่งแ...

Read More

10 เหตุผลดีๆที่เราควรพาสอนทารกและเด็กเล็กไปเรียนว่ายน้ำ

1. เด็กแรกเกิดและทารกที่อายุน้อยกว่า 1 ปี พร้อมที่จะยอมรับน้ำได้มากกว่าเด็กโต ความกลัวน้ำจะเกิดเมื่อเด็กอายุมากขึ้น ยิ่...

Read More

VDO Library